Společnost eko ESO, spol. s.r.o byla založena v roce 1996 za účelem podnikání v oblasti ochrany životního prostředí se zaměřením na skladování ropných látek. Naší hlavní aktivitou je čištění a zjišťování technického stavu nádrží pro skladování ropných a jiných nebezpečných látek, odstraňování zjištěných závad, zneškodňování odpadů vzniklých při těchto činnostech, vložkování nádrží (zhotovení druhého pláště) a demontáže již nevyhovujících zařízení.